У Ки­є­ві з’явив­ся му­рал-ре­корд­смен

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ви­со­та на­стін­но­го по­ло­тна — 53 ме­три, за­галь­на площа — 742 ква­дра­тні ме­три, та­кі па­ра­ме­три но­вої ро­бо­ти митця з Ав­стра­лії Гві­до Ван Хел­те­на. Му­рал при­кра­сив 18-по­вер­хо­вий жи­тло­вий будинок у цен­трі Ки­є­ва, на буль­ва­рі Ле­сі Укра­їн­ки. Це — най­біль­ший му­рал у кра­ї­ні. Ро­бо­ту при­свя­ти­ли укра­їн­ським жін­кам. Ми­тець на­ма­лю­вав на сті­ні схви­льо­ва­ну дів­чи­ну, яка при­ти­скає до гру- дей со­ро­чку з пи­шно­ю­ви­шив­кою . Про­ект пре­зен­ту­ва­ли сам Гві­до Ван Хел­тен і го­ло­ва Пе­чер­ської ра­йон­ної у мі­сті Ки­є­ві дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Сер­гій Мар­тин­чук. Но­вий му­рал — не пер­ша ро­бо­та Гві­до Ван Хел­те­на у Ки­є­ві. Так, влі­тку бі­ля Зо­ло­тих Во­ріт ми­тець ство­рив на сті­ні бу­дин­ку порт­рет Ле­сі Укра­їн­ки. На ро­бо­ту Гві­до Ван Хел­те­на на­ди­хнув вірш укра­їн­ської по­е­тки «Кон­ва­лія».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.