«Скуль­пту­ри бі­ля мо­ря»

В Ав­стра­лії три­ває най­біль­ша у сві­ті ви­став­ка без­ко­штов­них ін­ста­ля­цій

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Сі­днеї три­ває ви­став­ка су­ча­сної скуль­пту­ри. На дво­кі­ло­ме­тро­вій ді­лян­ці узбе­реж­жя екс­по­ну­є­ться по­над сто ро­біт мі­сце­вих і за­ру­бі­жних май­стрів. Це вже 19-та ви­став­ка, яку ор­га­ні­за­то­ри називають най­біль­шим у сві­ті без­ко­штов­ним по­ка­зом ін­ста­ля­цій. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 8 листопада. На фото — жін­ка по­зує бі­ля брон­зо­вої ро­бо­ти тай­сько­го май­стра На­і­ді Чан­гмо (Naidee Changmoh) під на­звою «Fun».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.