Му­зи­ку до «Бер­дме­на» ви­зна­но най­кра­щим са­унд­тре­ком сві­ту

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Бель­гії від­бу­ла­ся церемонія на­го­ро­дже­н­ня за най­кра­щий са­унд­трек. Свої на­го­ро­ди отри­мав і Але­хан­дро Гон­са­ле­са Інья­рі­ту, ком­по­зи­тор стрі­чки «Бер­дмен», яка цьо­го року здо­бу­ла «Оскар» як най­кра­щий фільм. Про це по­ві­дом­ляє Screendaily. Ком­по­зи­тор Ан­то­ніо Сан­чес та­кож був удо­сто­є­ний на­го­ро­ди «Відкриття року». Від­зна­ку «Най­кра­щий ком­по­зи­тор» на це­ре­мо­нії отри­мав Майкл Джак­кі­но за ро­бо­ту над філь­ма­ми «Сві­та­нок пла­не­ти мавп», «Го­ло­во­лом­ка» та «Світ Юр­сько­го пе­рі­о­ду».

Церемонія на­го­ро­дже­н­ня від­бу­ва­ла­ся на пре­сти­жно­му кі­но­фе­сти­ва­лі у Ген­ті (Бель­гія). Цю пре­мію за му­зи­ку в кі­но вру­ча­ють вже п’ятнад­ця­тий рік по­спіль.

При­зи при­су­джу­ють за ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня про­фе­сій­них ком­по­зи­то­рів, му­зи­кан­тів і кі­но­про­фе­сіо­на­лів.

«Бер­дмен» отри­мав цьо­го­річ чо­ти­ри ста­ту­е­тки «Оскар». Однак на пре­мію Аме­ри­кан­ської кі­но­а­ка­де­мії у ка­те­го­рії «Най­кра­щий са­унд­трек» він не но­мі­ну­вав­ся.

ФОТО З САЙТА KINOAFISH.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.