Але­ксан­дер ВЕРШБОУ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (nato.int)

за­сту­пник ген­се­ка НАТО:

Укра­ї­на, мо­жли­во, бу­ла дзвін­ком для про­бу­дже­н­ня, але це не впер­ше Ро­сія так се­бе по­во­дить. Ни­ні Ро­сія та­кож має во­ро­жі си­ли, які кон­тро­лю­ють те­ри­то­рії в Гру­зії і Мол­до­ві. Мо­сква, схо­же, вва­жає, що Ро­сія мо­же бу­ти тіль­ки в без­пе­ці, якщо її су­сі­ди є не­ста­біль­ни­ми, або на­віть роз­чле­но­ва­ни­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.