І ОКРА­СА, І ЧАЙ

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

По­ряд із аза­лі­я­ми цві­туть ка­ме­лії. Про цю кві­тку той-та­ки Ма­ксим Риль­ський ка­зав: «Ди­тя те­плиць, ні­ме і за­гад­ко­ве...» Ка­ме­лія— ро­сли­на з ро­ди­ни чай­них. «Де­я­кі ви­ди ка­ме­лій при­да­тні до то­го, щоб їх ви­су­ши­ти і при­го­ту­ва­ти аро­ма­ти­зо­ва­ний на­пій, на кшталт чаю», — ді­ли­ться Во­ло­ди­мир Ква­ша.

У колекції бо­тса­ду, в основ­но­му, ка­ме­лії ро­дом з Япо­нії. Але пер­ші жив­ці цих ро­слин при­їха­ли сю­ди з чор­но­мор­сько­го узбе­реж­жя Кав­ка­зу — їх при­ве­зла зга­ду­ва­на Сві­тла­на При­ходь­ко. Теж ма­хро­ві і з про­стою оцві­ти­ною, кри­чу­що чер­во­ні і тем­но­ро­же­ві — спо­гля­да­ти за цими кві­та­ми мо­жна дов­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.