«Чер­го­ві ілю­зії»

Ан­дрій Мель­ник про най­ко­ро­тшу зу­стріч у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті» та ре­а­кцію ні­ме­цьких ЗМІ на за­яви Ме­две­дє­ва

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пе­ред по­ча­тком мюн­хен­ської без­пе­ко­вої кон­фе­рен­ції 12 лю­то­го від­бу­лась пер­ша у цьо­му ро­ці зу­стріч у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті» мі­ні­стрів закордонних справ. «День» звер­нув­ся­до по­сла Укра­ї­ни в Ні­меч­чи­ни Ан­дрі­я­Мель­ни­ка з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти цю зу­стріч, а також ре­а­кцію німецького по­лі­ти­ку­му та ЗМІ на ви­сту­пи російського прем’єра та мі­ні­стра закордонних справ на цьо­му впли­во­во­му фо­ру­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.