ББр­ра­атт –– ззаа ббр­ра­ат­таа!!

Den (Ukrainian) - - День Планети -

15 ЛЮ­ТО­ГО 2016 РО­КУ. ПІВ­НІ­ЧНИЙ ЧАРЛЬСТОН, ШТ. ПІВ­НІ­ЧНА КА­РО­ЛІ­НА. ЕКС-ПРЕЗИДЕНТ США ДЖОРДЖ БУШ-МО­ЛОД­ШИЙ УПЕР­ШЕ ПРИ­ЙШОВ РА­ЗОМ ЗІ СВО­ЄЮ МА­ТІР’Ю, КО­ЛИ­ШНЬОЮ ПЕР­ШОЮ ЛЕ­ДІ ЛАУРОЮ БУШ (НА ФОТО В ЦЕН­ТРІ), НА МІ­ТИНГ, ЩОБ ПІД­ТРИ­МА­ТИ СВО­ГО МО­ЛОД­ШО­ГО БРА­ТА ДЖЕБА БУША У ЗМА­ГА­Н­НЯХ НА НО­МІ­НА­ЦІЮ У КАН­ДИ­ДА­ТИ В ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТИ ВІД РЕ­СПУ­БЛІ­КАН­СЬКОЇ ПАР­ТІЇ. ПРИ ЦЬО­МУ ВІН ЗА­ЯВИВ, ЩО «ДЖЕБ МАЄ СИ­ЛУ ВО­ЛІ, ЯКА НЕ­ОБ­ХІ­ДНА ДЛЯ УХВА­ЛЕ­Н­НЯ ВАЖ­КИХ РІ­ШЕНЬ ВІД ІМЕ­НІ АМЕ­РИ­КАН­СЬКО­ГО НА­РО­ДУ»

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.