33- й пе­ре­міг 32- го

Оле­ксандр Дол­го­по­лов ви­грав у бра­зиль­ця То­ма­са Бел­луч­чі на тур­ні­рі в Ріо-де-Жа­ней­ро

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Ріо-де- Жа­ней­ро ( Бра­зи­лія) на тур­ні­рі з при­зо­вим фон­дом $1.333.085 в оди­но­чно­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 33-я ра­ке­тка сві­ту укра­ї­нець Оле­ксандр Дол­го­по­лов у трьох се­тах зла­мав опір 32-го но­ме­ра рей­тин­гу ATP бра­зиль­ця То­ма­са Бел­луч­чі з ра­хун­ком 6:7(3), 7:5, 6:2. Те­ні­си­сти про­бу­ли на кор­ті 2 го­ди­ни 27 хви­лин, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Це бу­ла тре­тя пе­ре­мо­га укра­їн­ця у трьох зу­стрі­чах з Бел­луч­чі. У дру­го­му ко­лі су­пер­ни­ком Дол­го­по­ло­ва бу­де 73-й но­мер сві­то­во­го рей­тин­гу іспа­нець Іні­го Сер­ван­тес, який був силь­ні­шим за япон­ця Та­ро Де­ні­е­ля — 3:6, 7:5, 6:2. Ра­ні­ше Дол­го­по­лов не зу­стрі­чав­ся з Сер­ван­те­сом.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.