У Бар­се­ло­ні пред­ста­ви­ли смар­тфон май­бу­тньо­го

Den (Ukrainian) - - Економіка - ФОТО РЕЙ­ТЕР

ФОТОФАКТ

ПЕР­ШІ ПО­КУ­ПЦІ ОТРИМАЮТЬ БЕЗ­КО­ШТОВ­НО ШО­ЛОМ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕ­АЛЬ­НО­СТІ. ВИ­СТАВ­КА MOBILE WORLD CONGRESS — НАЙ­БІЛЬШ ОЧІ­КУ­ВА­НА ПОДІЯ НА РИН­КУ МО­БІЛЬ­НИХ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ. З’ЇЗД ПРО­ВІД­НИХ «ТЕЛЕФОННИКІВ» СВІ­ТУ ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ В ГО­ЛОВ­НО­МУ НА­СЕ­ЛЕ­НО­МУ ПУН­КТІ КА­ТА­ЛО­НІЇ УВОСЬМЕ. ВІН ПРИ­ЖИВ­СЯ ТУТ ВЖЕ НА­СТІЛЬ­КИ, ЩО УЧА­СНИ­КИ КОН­ГРЕ­СУ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ ПЕ­РЕ­ТВО­РИ­ТИ БАРСЕЛОНУ НА СВОЮ ПО­СТІЙ­НУ СТО­ЛИ­ЦЮ (MOBILE WORD CAPITAL), ЯКА ЗА­ЛИ­ШИ­ТЬСЯ МІ­СЦЕМ ЇХНЬОЇ ЗУ­СТРІ­ЧІ ЩО­НАЙ­МЕН­ШЕ ДО 2018 РО­КУ. ЦЬО­ГО РО­КУ НА КОН­ФЕ­РЕН­ЦІЇ СВОЮ НО­ВИН­КУ — СМАР­ТФО­НИ GALAXY S7 І S7 EDGE — ОФІ­ЦІЙ­НО ПРЕД­СТА­ВИ­ЛА КОМ­ПА­НІЯ SAMSUNG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.