На бі­ло­ру­сько-ли­тов­сько­му кор­до­ні — ску­пче­н­ня со­тні ван­та­жі­вок

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У пун­ктах пе­ре­пу­ску на білорусь к о-ли­тов­сько­му кор­до­ні, ста­ном на 10:00 по­не­діл­ка, чер­ги­на­ви­їзд­до­Ли­тви­че­ка­ли­по­на­д700ван­та­жни­хав­то­мо­бі­лів.Зокре­ма,згі­дно­з­да­ни­ми­Держ­при­кор­дон­ко­мі­те­ту­Бі­ло­ру­сії, опу­блі­ко­ва­ни­ми на офі­цій­но­му сай­ті ві­дом­ства, у пун­кті пе­ре­пу­ску «Ко­тлов­ка» сто­я­ло 250 ван­та­жі­вок, у «Кам’яно­му Ло­зі» — 230, у «пун­кті пе­ре­пу­ску «Бе­ня­ко­ни» — 140. У пун­кті пе­ре­пу­ску «При­вал­ка» чер­ги не бу­ло. Окрім то­го, за­га­лом 100 ав­то­мо­бі­лів сто­я­ли в чер­гах у пун­ктах пе­ре­пу­ску на бі­ло­ру­сько-ла­твій­сько­му кор­до­ні. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що ску­пче­н­ня ван­та­жі­вок на кор­до­ні Бі­ло­ру­сії з Ли­твою і Ла­тві­єю по­ча­ли спо­сте­рі­га­ти­ся уна­слі­док то­го, що Ро­сія і Поль­ща не до­мо­ви­ли­ся що­до квот між­на­ро­дних пе­ре­ве­зень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.