ГО­ЛОС ІЗ FACEBOOK

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Svyatoslav TSEGOLKO

Джа­ма­ла на #єв­ро­ба­че­н­ня-2016 мо­же вчер­го­ве на­га­да­ти сві­ту про зло­чи­ни проти крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду.

Уль­ві IСЛАМОВ

Бо ти то­го вар­та!!! Джа­ма­ла, ли­ше твій го­лос при­ве­зе Пе­ре­мо­гу в на­шу Укра­ї­ну!!! Ти не­пе­ре­вер­ше­на, ти на­ша справ­жня Укра­їн­ка!!! Дя­кую то­бі за ті 3 хви­ли­ни кри­ку мо­єї ду­ші!!!!

Лю­дми­ла ДО­БРО­ВОЛЬ­СЬКА

Ну що, Арт? Ви з Джа­ма­лою це зро­би­ли)))) Єв­ро­па по­чує крим­ських та­тар і Укра­ї­ну! Це най­ва­жли­ві­ше, це — вже пе­ре­мо­га. І ве­ли­че­зна пе­ре­мо­га — та­кий ви­бір укра­їн­ців. На­род, який му­дрі­ший за сво­їх політиків, має чу­до­ве майбутнє.

Му­ста­фа ДЖЕМIЛЄВ, упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у спра­вах крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду:

Це пе­ре­мо­га! Ти­ся­чі крим­ських та­тар спо­сте­рі­га­ли за хо­дом фі­на­лу на­ціо­наль­но­го від­бо­ру до кон­кур­су Єв­ро­ба­че­н­ня, який від­був­ся у Ки­є­ві. З Кри­му не мо­жна бу­ло від­пра­ви­ти свій го­лос, і то­му бу­ло одне про­ха­н­ня — про­го­ло­су­ва­ти за крим­чан з ма­те­ри­ка. Впев­не­ний у то­му, що Джа­ма­ла гі­дно пред­ста­вить на­шу кра­ї­ну на Єв­ро­ба­чен­ні. Ві­рю, що про «1944» зна­ти­ме весь світ. І ба­чу, що укра­їн­ці — на пра­виль­но му шля ху. Крим — це Укра­ї­на! Сла­ва Укра­ї­ні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.