Джеф­фрі ПАЙЄТТ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (http://economics.unian.net)

Над­зви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол США в Укра­ї­ні:

Ін­ве­сто­ри че­ка­ють від уря­ду на­ла­што­ва­но­сті на ре­фор­ми, від Вер­хов­ної Ра­ди — прийня­т­тя за­ко­но­дав­ства, яке да­ло б змо­гу ви­ко­ну­ва­ти зо­бов’ яза­н­ня пе­ред кре­ди­то­ра­ми, від Пре­зи­ден­та — на­ла­што­ва­но­сті на вер­хо­вен­ство пра­ва і рі­шу­чої бо­роть­би з ко­ру­пці­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.