$3,4 млрд у бю­джет НАТО...

Від­по­відь США на ро­сій­ську агре­сію

Den (Ukrainian) - - День Планети -

ПІСЛЯ АГРЕ­СИВ­НИХ ДІЙ РО­СІЇ В УКРА­Ї­НІ США ВІД­ПО­ВІ­ЛИ БАГАТОМІЛЬЯРДНОЮ ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВОЮ З ПІД­ТРИМ­КИ ЄВ­РО­ПИ, ЗА­ЯВИВ ГЕН­СЕК НАТО ЄНС СТОЛ­ТЕН­БЕРГ ПІД ЧАС ВИ­СТУ­ПУ В МІ­ЖНА­РО­ДНО­МУ КО­МІ­ТЕ­ТІ ЄВ­РО­ПАР­ЛА­МЕН­ТУ. ЗА ЙОГО СЛО­ВА­МИ, США ЗБІЛЬ­ШАТЬ У ЧО­ТИ­РИ РА­ЗИ ВНЕ­СОК ДО БЮ­ДЖЕ­ТУ АЛЬЯН­СУ, ЯКИЙ СТА­НО­ВИ­ТИ­МЕ $3,4 МЛРД У 2017 р.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.