Лі­нас ЛІН­КЯ­ВІ­ЧЮС,

мі­ністр закордонних справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (Інф. «Дня»)

Для то­го, щоб ви­бо­ри від­бу­ли­ся за укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством, не­об­хі­дна при­су­тність Укра­ї­ни. По­трі­бно за­без­пе­чи­ти участь у процесі укра­їн­ських пар­тій, ме­діа — всьо­го цьо­го за­раз не­має. На жаль, ду­же ба­га­то хто в Єв­ро­пі хо­че отри­ма­ти де­мон­стра­ції по­лі­ти­чно­го успі­ху Мін­ська, за­бу­ва­ю­чи, що під­став для цьо­го на­справ­ді не­має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.