По­над 50 лю­дей загинули че­рез по­вінь у Па­ки­ста­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше 53 лю­ди­ни загинули че­рез силь­ний па­во­док вна­слі­док нев­щу­ха­ю­чих злив на пів­ні­чно­му за­хо­ді кра­ї­ни. У зо­ні ли­ха опи­ни­ли­ся про­він­ції Ка­шмір, Хай­бер-Па­хтун­хва та Гіл­гі­тБал­ти­стан. Ту­ди на­пра­ви­ли лі- ки, про­ду­кти і пре­дме­ти пер­шої не­об­хі­дно­сті. Пе­ре­дму­сон­ні до­щі ча­сто спри­чи­ня­ють силь­ні руй­ну­ва­н­ня в сіль­ській мі­сце­во­сті кра­ї­ни. На цей час вла­да про­по­нує жи­те­лям пе­ре­бра­ти­ся до без­пе­чні­ших місць.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.