На­дія САВ­ЧЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - укра­їн­ська льо­тчи­ця:

“На зло чин ні дії ро сійсь - кої влади про­ти ме­не і про­ти Укра ї ни ого ло шую без - стро­ко­ве су­хе го­ло­ду­ва­н­ня, по чи на ю чи з 6 квіт ня 2016 ро ку. Ви ма гаю не гай но го по­вер­не­н­ня ме­не в Укра­ї­ну, за­бо­ро­няю ме­не ета­пу­ва­ти куди-не­будь, крім України

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.