Чо­ти­ри ме­да­лі укра­їн­ської гра­ції

Ху­до­жня гім­нас­тка Ган­на Рі­зат­ді­но­ва зі­бра­ла на­го­ро­ди на третьому ета­пі Кубка сві­ту

Den (Ukrainian) - - День України -

УПе­за­ро ( Іта­лія) про­йшов тре­тій етап Кубка сві­ту з ху­до­жньої гім­на­сти­ки. Укра­їн­ська гім­нас­тка Ган­на Рі­зат­ді­но­ва ви­бо­ро­ла чо­ти­ри ме­да­лі — дві зо­ло­тих, одну срі­бну та одну брон­зо­ву, по­ві­дом­ляє

www. sportonline. ua. Рі­зат­ді­но­ва пе­ре­мо­гла у впра­вах із м’ ячем ( 18,650), ви­пе­ре­див­ши тих, що роз­ді­ли­ли дру­ге мі­сце — ро­сі­ян­ку Ді­ну Аве­рі­ну та бі­ло­ру­ску Ме­ли- ти­ну Ста­ню­ту ( по 18,500), — і зі стрі­чкою ( 18,600), за­ли­шив­ши по­за­ду Аве­рі­ну та Єн Чжей Сон із Пів­ден­ної Ко­реї, які ста­ли срі­бни­ми при­зер­ка­ми. У впра­ві з обру­чем Ган­на здо­бу­ла срі­бну ме­даль ( 18,650), по­сту­пив­шись ро­сі­ян­ці Мар­га­ри­ті Ма­мун (18,600) і ви­пе­ре­див­ши її спів­ві­тчи­зни­цю Ді­ну Аве­рі­ну (18,600). У ба­га­то­бор­стві Рі­зат­ді­но­ва ста­ла брон­зо­вою при­зер­кою (74,550).

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.