Єрун ДЕЙССЕЛБЛУМ,

мі­ністр фі­нан­сів Ні­дер­лан­дів:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (Reuters)

“Я спо ді ва ю ся, що гол­ланд­ці змо­жуть по­до­ла ти своє зас му чен ня і ска­за­ти: так, ми роз­дра­то­ва­ні Єв­ро­пою, ми роз­дра­то­ва­ні цим уря­дом Ні­дер­лан­дів, але все-та­ки під­три­має мо Укра­ї­ну ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.