Ще один пре­тен­дент на ви­літ?

У Ки­є­ві со­тні клі­єн­тів бан­ку «Хре­ща­тик» ви­ма­га­ють по­вер­не­н­ня вкла­дів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­товп, який учора зі­брав­ся під одним із від­ді­лень бан­ку «Хре­ща­тик» в сто­ли­ці, ви­ма­гав по­вер­ну­ти їм за­оща­дже­н­ня та за­ра­хо­ва­ні на емі­то­ва­ні бан­ком зар­пла­тні кар­тки гро­ші. За сло­ва­ми лю­дей, го­тів­ка в бан­ко­ма­тах бан­ку за­кін­чи­ла­ся.

«Ми при­йшли сю­ди, то­му що го­тів­ки в бан­ко­ма­тах не­має, в ін­ших від­ді­ле­н­нях за­кри­ті «ві­кон­ця» (опе­ра­цій­ні ві­кна в за­лах. — Ред.), ні­хто ні­чо­го не по­яснює. Пра­ців­ни­ки в ін­ших від­ді­ле­н­нях тіль­ки ру­ка­ми роз­во­дять і ка­жуть, що во­ни знають стіль- ки ж, скіль­ки і ми», — за­зна­чи­ла у роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми одна з жі­нок у чер­зі. Та­кож на ву­ли­ці Хре­ща­тик зі­бра­ли­ся пен­сіо­не­ри, які роз­ра­хо­ву­ють отри­ма­ти гро­ші. За їхні­ми сло­ва­ми, про про­бле­ми в бан­ку де­яким бу­ло ві­до­мо ще ми­ну­ло­го ти­жня з но­вин.

ФО­ТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.