Да­ля ГРІБАУСКАЙТЕ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Ли­тви:

Не­має сум­ні­вів, що май­бу­тнє Укра­ї­ни — в ру­ках ко­жно­го укра­їн­ця... Сьо­го­дні ма­є­мо ста­ти більш об’єд­на­ни­ми та рі­шу­чи­ми, го­то­ви­ми до ре­форм, ін­те­гра­ції та но­вої єв­ро­пей­ської Укра­ї­ни. Ли­тва та вся Європа бу­дуть на ва­шій сто­ро­ні. Сла­ва Укра­ї­ні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.