Ві­ра Сав­чен­ко: до­мов­ле­но­сті про звіль­не­н­ня На­дії — зір­ва­но

Den (Ukrainian) - - День Планети -

До­мов­ле­но­сті про звіль­не­н­ня укра­їн­ської льо­тчи­ці і на­ро­дно­го де­пу­та­та На­дії Сав­чен­ко з ро­сій­сько­го СІЗО зір­ва ли ся. Про це на пи са ла у се­бе у Facebook її се­стра Ві­ра. «До­ки по­лі­ти­ки фор­му­ють «ко­а­лі­цію», зір­ва­ли­ся до­мов­ле­но­сті про го­лов­ну цін­ність Європи — люд­ське жи­т­тя! По­ро­шен­ко, Пу­тін, по­вер­ніть На­дю! За­кли­каю всіх пи­са­ти по­сти про На­дію Сав­чен­ко і до­да­ва­ти ?#? По­ро­хВТе­бе­ЄДо­ба? Ме­та — потрапити в Топ «Твіт­те­ра», то­ді нас по­ба­чать!» — на­го­ло­си­ла Ві­ра Сав­чен­ко. У ко­мен­та­рі агент­ству «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» во­на, по­слав­шись на вла­сні дже­ре­ла, уто­чни­ла, що йдеться про зрив до­мов­ле­но­стей про звіль­не­н­ня її се­стри з ро­сій­сько­го СІЗО. Се­стра утри­му­ва­ної в РФ укра­їн­ки зви­ну­ва­ти­ла по­лі­ти­ків у пі­а­рі на си­ту­а­ції, що скла­ла­ся з Сав­чен­ко, і від­су­тно­сті ре­аль­них кро­ків, спря­мо­ва­них на її звіль­не­н­ня.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.