Мев­лют ЧАВУШОГЛУ,

міністр за­кор­дон­них справ Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“По­ки мас­шта­бні сти­хій­ні ли­ха на­да­лі за­ли­ша­ю­ться основ­ною при­чи­ною смер­тей та ви­му­ше­них пе­ре­се­лень, сьо­го­дні най­три­во­жні­шим є те, що пе­ре­ва­жна кіль­кість гу ма ні тар них криз пов’ яза на з кон­флі­кта­ми, які є пе­рі­о­ди­чни­ми та дов­го­три­ва­ли­ми за сво­єю су­т­тю. Сьо­го­дні 125 млн лю­дей в усьо­му сві­ті по­тре­бу­ють гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.