У Бель­гії взя­ли під вар­ту ще двох пі­до­зрю­ва­них у те­ро­ри­змі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Бель­гії в рам­ках роз­слі­ду­ва­н­ня те­ра­ктів у Брюс­се­лі ще двоє пі­до­зрю­ва­них в те­ро­ри­змі бу­ли взя­ті під вар­ту, їм ви­су­ну­то обви­ну­ва­че­н­ня, за­яви­ли вчо­ра в фе­де­раль­ній про­ку­ра­ту­рі країни. Сма­і­ла Ф. та Ібра­гі­ма Ф. обви­ну­ва­чу­ють «в уча­сті в ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чно­го угру­по­ва­н­ня, вчи­нен­ні та спро­бах вчи­не­н­ня те­ро­ри­сти­чних вбивств у яко­сті ви­ко­нав­ців або спіль­ни­ків», по­ві­дом­ляє агент­ство агент­ство AFP. Двоє обви­ну­ва­чу­ва­них мо- жуть бу­ти при­че­тні до орен­ди квартири в брюс­сель­ській­ко­му­ні Ет­тер­бек, де 9 кві­тня бу­ли про­ве­де­ні об­шу­ки. На­га­да­є­мо, 9 кві­тня у Бель­гії ви­су­ну­ли обви­ну­ва­че­н­ня чо­ти­рьом із ше­сти за­три­ма­них на­пе­ре­до­дні осіб. За­три­ма­но­му 8 кві­тня Мо­ха­ме­ду Абрі­ні ви­су­ну­ли обви­ну­ва­че­н­ня у зв’яз­ку з па­ризь­ки­ми те­ра­кта­ми у ли­сто­па­ді 2015 ро­ку. Пі­зні­ше він зі­знав­ся в спів­у­ча­сті у ско­єн­ні те­ра­ктів в ае­ро­пор­ту Брюс­се­ля «За­вен­тем».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.