Двом ви­да­тним укра­їн­кам від­кри­ли пам’ятник в Же­не­ві

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Же­не­ві (Швей­ца­рія) зав­дя­ки зу­си­л­лям укра­їн­ської гро­ма­ди від­кри­ли пам’ятник двом ви­да­тним пи­сьмен­ни­цям — Оль­зі Ко­би­лян­ській та Ле­сі Укра­їн­ці.

Про це по­ві­дом­ляє у Facebook пи­сьмен­ник, пе­ре­кла- дач та ми­сте­цтво­зна­вець Олесь Іль­чен­ко. Він за­зна­чив, що вста­нов­ле­но пам’ятник за спри­я­н­ня кан­то­наль­ної й мі­ської вла­ди в пар­ку Promenade du Pin. «Сим­во­лі­чні уза­галь­не­ні обра­зи-по­ста­ті пи­сьмен­ниць від­те­пер не­на­че кро­ку­ють Же­не­вою», — за­зна­чив Іль­чен­ко.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА .LITOPYS.COM.UA

КАРТИНА ВІРИ БАРАНОВОЇ-КУЛЕБИ «ЛЕ­СЯ УКРАЇНКА І ОЛЬ­ГА КОБИЛЯНСЬКА», 1982 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.