ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

13 КВІ­ТНЯ НА КИ­ЇВ­СЬКО­МУ ВОДОСХОВИЩІ ВСТАНОВИЛИ 2500 ШТУ­ЧНИХ НЕРЕСТОВИХ ГНІЗД. У РА­ЙО­НІ УСТАНОВКИ НЕРЕСТОВИЩ ДІЯТИМУТЬ ЦІЛОДОБОВІ ПУНКТИ ЧЕР­ГУ­ВА­Н­НЯ РИБІНСПЕКЦІЇ ТА ГРО­МАД­СЬКО­СТІ. ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ ШТУ­ЧНИХ НЕРЕСТОВИЩ Є ДО­СИТЬ ПРОСТИМ І ВО­ДНО­ЧАС ПЕРСПЕКТИВНИМ ЗАХОДОМ У ВИРІШЕННІ ПРО­БЛЕ­МИ ПІДВИЩЕННЯ РИБОПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЙМИЩ. РО­БО­ТИ В ЦЬО­МУ НАПРЯМКУ НЕ ПОВ’ЯЗА­НІ З ВЕЛИКИМИ ВИТРАТАМИ. ЗА УМО­ВИ СЕРЙОЗНОГО ПІД­ХО­ДУ ДО ПИ­ТА­Н­НЯ СТВО­РЕ­Н­НЯ ШТУ­ЧНИХ НЕРЕСТОВИЩ НА ВОДОСХОВИЩАХ ТА НАЛЕЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРА­ВИ ДАНИЙ ЗА­ХІД, ПО­ЗА СУМНІВОМ, БУ­ДЕ ДО­СИТЬ ЕФЕКТИВНИМ ЗАСОБОМ ПІДВИЩЕННЯ РИБНИХ ЗАПАСІВ ВОДОЙМИЩ

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.