Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Не­ого­ло­ше­на вій­на три­ває. Май­же що­дня­ми отри­му­є­мо звіс­тки про по­ра­не­н­ня­та за­ги­бель на­ших за­хи­сни­ків. Во­рог ви­ко­ри­сто­вує мі­но­ме­ти 120 та 82 ка­лі­брів, гр­ана­то­ме­ти, ку­ле­ме­ти та стрі­ле­цьку зброю, при­му­шу­ю­чи укра­їн­ських во­я­ків зав­да­ва­ти уда­ру у від­по­відь. Нас є ко­му за­хи­ща­ти. Ми ж му­си­мо пам’ята­ти про тих, хто за­ли­шив­ся на вій­ні на­зав­жди. Сьо­го­дні роз­по­від­а­є­мо про де­ся­тьох бій­ців із м. Ба­ра­нів­ка і Ба­ра­нів­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті та пол­тав­ця­Ан­то­на Гри­цая з пол­ку «Азов», які за­ги­ну­ли мо­ло­ди­ми і пов­ни­ми сил.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.