Лі­нас ЛІНКЯВІЧУС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.radiosvoboda.org)

“На­ша по­ве­дін­ка та­кож ду­же ва­жли­ва для впли­ву на до­лю На­дії Сав­чен­ко, стан здо­ров’я якої остан­нім ча­сом швид­ко по­гір­шу­є­ться. Ви­гля­дає на те, що на­ші за­яви, за­кли­ки та ви­мо­ги ні­чо­го не змі­ню­ють. Тож слід ро­би­ти де­що біль­ше ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.