Ла­ри­са ІВ­ШИ­НА:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Ро­сія виступає як дер­жа­ва-те­ро­рист. І на­слід­ки роз­гор­та­н­ня ці­єї по­лі­ти­ки бу­дуть ду­же дра­ма­ти­чні, якщо у сві­ті за­мість чі­ткої оцін­ки бу­дуть шу­ка­ти спосо­би ку­лу­ар­но до­мо­ви­ти­ся, « че­рез го­ло­ву » Укра­ї­ни дру­жи­ти з агре­со­ром ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.