РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Від­гу­ки на ма­те­рі­ал «Мар­чук: до­бре, що Ки­їв не від­чу­ває всіх ком­по­нен­тів пе­ре­до­вої, але во­ни є» (Facebook-сто­рін­ка «Дня» із по­си­ла­н­ням на www.facenews.ua)

За­ли­ши­ло­ся до­не­сти ці дві те­зи до По­ро­шен­ка, який у жо­дні пи­та­н­ня, окрім ко­мер­цій­них і ко­рум­по­ва­них схем, не за­гли­блю­є­ться!

Facebook-ко­ри­сту­вач Свя­то­слав КОРНІЛОВ

*** Вла­да ду­же на­їв­на, якщо ду­має, що сол­да­ти ві­чно обо­ро­ну бу­дуть три­ма­ти, а на­род їсти ло­кши­ну про ре­фор­ми і як тре­ба еко­но­ми­ти, то­му що вій­на. Вій­на спе­ці­аль­но за­тя­гу­є­ться. А вла­ді час обра­ти, на чи­є­му во­на бо­ці.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ма­ксим ЮРЧЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.