Кер­тіс СКАПАРРОТТІ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.radiosvoboda.org)

кан­ди­дат на по­са­ду го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча об’єд­на­них сил НАТО в Єв­ро­пі і ко­ман­ду­ва­ча військ США в Єв­ро­пі:

Я вва­жаю, ми по­вин­ні на­да­ти Укра­ї­ні озбро­є­н­ня, яке, на на­шу дум­ку, во­ни по­тре­бу­ють, щоб за­хи­сти­ти свій су­ве­ре­ні­тет, і яке во­ни у змо­зі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.