Пе­ре­мож­ці гру­пи «Го­ро­виць-Де­бют»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Но­мі­на­ція «А»:

Шо­сте, п’яте і че­твер­те мі­сця не при­су­джу­ва­ли­ся. Тре­тє мі­сце — Аль­бі­на Шу­ма­ко­ва, Єли­за­ве­та Ря­бо­ша­пка та Єгор Мє­зен­цев. Дру­ге мі­сце — Ми­хай­ло Єр­мак. Пер­ше мі­сце — Ка­те­ри­на Єли­сє­є­ва.

Но­мі­на­ція «B»:

Че­твер­те мі­сце — Свя­то­слав Свє­чни­ков і Со­фія Лу­ка­ші­ва. Тре­тє мі­сце — Ма­рія-Лу­ї­за Плє­ша­ко­ва, Марк Іва­ни­цький та Єли­за­ве­та Ря­бо­ша­пка. Дру­ге мі­сце — Ки­ри­ло Бар­та­ше­вич (Бі­ло­русь), Єгор Мє­зен­цев і Ка­те­ри­на Єли­сє­є­ва. Пер­ше мі­сце — Хри­сти­на Ми­хай­лі­чен­ко.

Но­мі­на­ція «С»:

Шо­сте мі­сце — Ван Дзі Ю (Ки­тай) та Оле­ксандр Кор­ку­та. П’яте мі­сце — Со­фія Ду­бій та Єгор Ба­хмут. Че­твер­те мі­сце — Ан­ге­лі­на Да­це­нюк і Со­фія Му­штай. Тре­тє мі­сце — Ма­рія-Лу­ї­за Плє­ша­ко­ва. Дру­ге мі­сце — Ан­на Не­ба­ба. Пер­ше мі­сце — Ки­ри­ло Бар­та­ше­вич (Бі­ло­русь).

Но­мі­на­ція «D»:

Шо­сте і п’яте мі­сця не при­су­джу­ва­ли­ся. Че­твер­те мі­сце — Ана­ста­сія Со­лов­йо­ва. Тре­тє мі­сце — Со­фія Ду­бій. Дру­ге мі­сце — Дми­тро Кущ, Єгор Мє­зен­цев та Ми­хай­ло Єр­мак. Пер­ше мі­сце — Хри­сти­на Ми­хай­лі­чен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.