Ко­стян­тин ЄЛІСЄЄВ,

за­сту­пник глави Адмі­ні­стра­ції Президента:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“На «мі­ні-са­мі­ті» Укра­ї­на — ЄС, який від­бу­де­ться 27 або 28 черв­ня, обго­во­рю­ва­ти­ме­ться пи­та­н­ня єв­ро­пей­ських сан­кцій про­ти РФ. Ду­же ва­жли­во ви­кла­сти на­шу по­зи­цію на­пе­ре­до­дні ухва­ле­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня, саме то­му ми іні­ці­ю­ва­ли цей са­міт ” (УНІАН)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.