Жи­ві в на­шій пам’яті...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Дня­ми Ген­про­ку­ра­ту­ра на за­пит одного з ме­діа по­ві­до­ми­ла: з 2014 ро­ку за­ги­ну­ли 2818 укра­їн­ських вій­сько­вих, і з них за пер­ші три мі­ся­ці від­но­сно « спо­кій­но­го » 2016 ро­ку — 88 лю­дей. Це — наші ба­тьки, си­ни, бра­ти, ону­ки... Що­най­мен­ше, що ми мо­же­мо зро­би­ти, — гі­дно жи­ти і пам’ ята­ти тих, ко­го не до­че­ка­ли­ся вдо­ма. Сьо­го­дні роз­по­від­а­є­мо про « ай­да- рів­ця» Во­ло­ди­ми­ра Сльо­ту, бій­ця з 81-ї бри­га­ди Ми­ро­сла­ва Ка­бу­шку, тан­кі­ста Ан­дрія Мель­ни­ка і льо­тчи­ка Сер­гія Ру­ден­ка, яко­го за­бра­ло не­бо вже пі­сля по­вер­не­н­ня із зо­ни АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.