«Ро­зум­ний Ве­ли­ко­дній» ко­шик

Для ді­тей Чор­но­биль­ської зо­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

озум­ні Ве­ли­ко­дні ко­ши­ки » . .. Іде­я­ці­єї бла­го­чин­ної акції на­ро­ди­ла­ся­чо­ти­ри ро­ки то­му в се­ре­до­ви­щі дру­зів га­зе­ти «День». Від­то­ді на­пе­ре­дод- ні Ве­ли­ко­дніх свят на ма­пі Укра­ї­ни по­зна­ча­ють адре­си на­вчаль­них за­кла­дів, ку­ди спря­мо­ву­ю­ться «ро­зум­ні по­да­рун­ки» — оша­тні ко­ши­ки, на- пов­не­ні книж­ка­ми із се­рії Бі­блі­о­те­ки « Дня » . Ни­ні, в 30- ті ро­ко­ви­ни ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС, « Ро­зум­ні Ве­ли­ко­дні ко­ши­ки» бу­ли спря­мо­ва­ні

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.