Ро­сен ПЛЕВНЕЛІЄВ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Бол­га­рії:

Бол­га­рія твер­до під­три­мує су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни і ви­рі­ше­н­ня кри­зи ди­пло­ма­ти­чни­ми за­со­ба­ми. Ви­ко­на­н­ня Мін­ськи­ху­год за­ли­ша­є­ться без­аль­тер­на­тив­ним. Бол­га­рія не ви­знає і не ви­знає не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю. Для нас Крим — це Укра­ї­на, а Укра­ї­на — це Єв­ро­па

(ІНТЕРФАКС-УКРА­Ї­НА)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.