Ан­джей ДУДА,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Поль­щі:

НАТО по­вин­но під­три­му­ва­ти і за­ли­ши­ти від­кри­ти­ми две­рі та­кож для Укра­ї­ни, Гру­зії та Мол­до­ви. Зві­сно, це мо­жуть­бу­ти ду­же дов­го­три­ва­лі про­це­си, якщо го­во­ри­ти про час, але за­кри­т­тя две­рей до НАТО бу­ло б ду­же по­га­ним си­гна­лом

(Із ін­терв’ю агент­ству РАР)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.