Бернд РІҐЕРТ,

огля­дач Deutsche Welle:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.dw.com)

Пре­зи­ден­та Пу­ті­на тре­ба зу­пи­ни­ти там, де він за­раз є. Де­мо­кра­тії про­ти­сто­їть ре­жим Пу­ті­на, який не має жо­дної іде­о­ло­гії, але у сво­є­му пра­гнен­ні вла­ди та гро­шей ха­о­ти­чні­ший та менш пе­ред­ба­чу­ва­ний, ніж ра­дян­ське ке­рів­ни­цтво. То­му від­по­відь, яку НАТО да­ло на­ла­што­ва­ній на хо­ло­дну вій­ну та­кти­ці Крем­ля, є пра­виль­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.