Ке­ме­рон йде, Лар­рі – за­ли­ша­є­ться

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ Го­лов­ний ми­шо­лов ре­зи­ден­ції бри­тан­сько­го прем’ єр­мі­ні­стра, що на Да­у­нінг-стрит у Лон­до­ні, не від­пра­ви­ться у від­став­ку ра­зом із Де­ві­дом Ке­ме­ро­ном, який вже 13 ли­пня має пе­ре­да­ти свої пов­но­ва­же­н­ня Те­ре­зі Мей.

■ Ко­та Лар­рі у 2011 ро­ці взя­ли із при­тул­ку для тва­рин. Прес-се­кре­тар бри­тан­сько­го ка­бі­не­ту мі­ні­стрів по­яснив жур­на­лі­стам The Guardian: «Цей кіт — ци­віль­ний слу­жбо­вець, він не на­ле­жить Ке­ме­ро­ну, то­му за­ли­ша­є­ться».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.