Лі­нас ЛІНКЯВІЧЮС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (http://ru.delfi.lt)

Ми хо­че­мо все-та­ки по­чу­ти оцін­ку си­ту­а­ції з бо­ку Ро­сії і спо­ді­ва­є­мо­ся, що на­ре­шті во­ни ви­зна­ють, що без­по­се­ре­дньо бе­руть участь в цьо­му (на Дон­ба­сі. — Ред.) кон­флі­кті. До цьо­го не ви­зна­ва­ло­ся. Тим біль­ше, що Ро­сія не тіль­ки бе­ре участь, а й до­по­ма­гає озбро­є­н­ня­ми, важ­ким озбро­є­н­ням, те­хні­кою, по­ста­чає угру­по­ва­н­ня се­па­ра­ти­стів. Якщо за­пе­ре­чу­є­ться на­віть сам факт уча­сті, то як мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на якесь по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.