Єв­ген МАРЧУК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ке­рів­ник ро­бо­чої під­гру­пи з пи­тань без­пе­ки у Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі з вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі:

Укра­ї­на на­по­ля­гає на за­крі­плен­ні меж лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня ста­ном на ве­ре­сень 2014 ро­ку для по­ча­тку від­ве­де­н­ня сил і озбро­є­н­ня на Дон­ба­сі. У Мін­ську на да­ний час на за­сі­да­н­нях Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи від­бу­ва­є­ться узго­дже­н­ня до­ку­мен­та про роз­ве­де­н­ня сил на Дон­ба­сі. Пи­та­н­ня за­твер­дже­н­ня лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня ста­ном на ве­ре­сень 2014 ро­ку прин­ци­по­ве для нас

(УНІАН)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.