«На­фто­газ Укра­ї­ни» під­три­мує про­ве­де­н­ня три­сто­рон­ніх пе­ре­мо­вин з «Газ­про­мом»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­на акціо­нер­на ком­па­нія (НАК) «На­фто­газ Укра­ї­ни» під­три­мує про­по­зи­цію Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії про про­ве­де­н­ня три­сто­рон­ніх пе­ре­мо­вин із ро­сій­ським «Газ­про­мом», по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба НАКу се­ре­ду. «На­фто­газ» під­твер­джує свою го­тов­ність від­но­ви­ти три­сто­рон­ні пе­ре­мо­ви­ни з «Газ­про­мом» для узго­дже­н­ня умов ку­пів­лі ро­сій­сько­го га­зу, як це бу­ло за­про­по­но­ва­но вчо­ра ві­це-пре­зи­ден­том ЄКМа­ро­шем Ше­фчо­ви­чем», іде­ться в по­ві­дом­лен­ні. «На­фто­газ» за­ува­жує, що змо­же взя­ти участь у та­кій зу­стрі­чі най­ближ­чим ча­сом і в мі­сці, що вла­што­вує всі сто­ро­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.