Від­пу­стіть го­ло­ву!

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ін оді про­сто не­об­хі­дно від­во­лі­кти­ся від­бу­де нних тур­бо­ті взя­ти не­ве­ли­ку па­у­зу. Хо­ча б по­си­ді­ти в пар­ку, не ро­бля­чи ані­чо­гі­сінь­ко, слу­ха­ю­чи шум ві­тру і без­тур­бо­тне цві­рінь­ка­н­ня пта­шок .« Ви м кне ш» хви­лю­ва­н­ня й тяж­кі дум­ки на го­дин­ку— і вже з’ яв­ля­ться си­ли бо­ро­ти­ся з ви­кли­ка­ми, які ще­дро під­ки­дає жи­т­тя.

Та­ке спа­дає на гад­ку, ко­ли ба­чиш ро­бо­ту швед­сько­го ху­до­жни­ка Пі­те­ра Хелл­бо ма ( Peter Hellbom), пред - став ле­ну дня­ми на пло­щі Іцха­ка Ра­бі­на в Тель-Аві­ві, Ізра­їль. По­ві­тря­на ку­ля у фор­мі го­ло­ви, на­пов­не­на га­ря­чим по­ві­трям, зді­йма­є­ться у не­бо— пев­но, за на т хне­н­ням і спо­ко­єм. На го­ло­ві на­пис G-head, слен­го­ве ско­ро­че­н­ня від« g o ahead», тоб­то« йди впе­ред ». Справ­ді, від­пу­стіть зай­ве, і— в п еред, до но­вих звер­шень!

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.