Успі­шний старт в єв­ро­куб­ках

«Ша­хтар» пе­ре­міг «Янг Бойз» у пер­шо­му ма­тчі Лі­ги чем­піо­нів. А вже сьо­го­дні «Вор­скла» і «Оле­ксан­дрія» зі­гра­ють в Лі­зі Єв­ро­пи

Den (Ukrainian) - - День України -

Увів­то­рок у Льво­ві від­був­ся пер­ший матч3-го ра­ун­ду ква­лі­фі­ка­ції Лі­ги чем­піо­нів, в яко­му до­не­цький «Ша­хтар» пе­ре­кон­ли­во ви­грав у швей­цар­сько­го «Янг Бой­за». Гра за­вер­ши­ла­ся з ра­хун­ком 2:0. «Гір­ни­ки» ма­ли по­мі­тну пе­ре­ва­гу упро­довж всьо­го ма­тчу. В се­ре­ди­ні пер­шо­го та­йму, на 27-й хви­ли­ні, гол за­бив Бер­нард. А по­дво­їв пе­ре­ва­гу укра­їн­ців то­чним уда­ром на 75-й хви­ли­ні Єв­ген Се­ле­зньов. Матч-від­по­відь, у яко­му бу­де ви­рі­ше­но до­лю пу­тів­ки в за­клю­чний ра­унд ква­лі­фі­ка­ції — плей-оф — від­бу­де­ться 3 сер­пня в Бер­ні.

Сьо­го­дні ж від­ра­зу два укра­їн­ські клу­би «Оле­ксан­дрія» (Оле­ксан­дрія) та «Вор­скла» (Пол­та­ва) про­ве­дуть ма­тчі у тре­тьо­му ква­лі­фі­ка­цій­но­му ра­ун­ді Лі­ги Єв­ро­пи. Так, су­пер­ни­ком «Оле­ксан­дрії» ста­не хор­ват­ський клуб «Хай­дук», з яким укра­їн­ський клуб по­мі­ря­є­ться си­ла­ми до­ма (матч-від­по­відь прой­де 4 сер­пня). А «Вор­скла» пер­шу гру про­ве­де з хор­ват­ською «Ло­ко­мо­ти­вою». П’ята ко­ман­да Укра­ї­ни, за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го се­зо­ну, спо­ча­тку зі­грає з клу­бом із За­гре­ба на ви­їзді. Матч-від­по­відь від­бу­де­ться в Пол­та­ві 4 сер­пня.

Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

ФОТО З САЙТА SHAKHTAR.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.