На Львів­щи­ні тре­ну­є­ться «Шквал»

Спе­цпі­дроз­діл про­во­дить на­вча­н­ня з обо­ро­ни дер­жав­но­го кор­до­ну

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ли­пня на ба­зі по­льо­во­го на­вчаль­но­го цен­тру Ака­де­мії Су­хо­пу­тних військ Укра­ї­ни (с. Вер­бля­ни) від­був­ся по­льо­вий ви­хід при­кор­дон­ної ко­мен­да­ту­ри швид­ко­го ре­а­гу- ва­н­ня «Шквал» — це спе­цпі­дроз­діл, ство­ре­ний для обо­ро­ни Дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни та від­би­т­тя на­па­ду про­тив­ни­ка. Має озбро­є­н­ня, яке дає змо­гу обо­ро­ня­ти зна­чну ді­лян­ку кор­до­ну, ура­жа- ти бро­ньо­ва­ні ці­лі, низь­ко­лі­таль­ні апа­ра­ти, вер­то­льо­ти, а та­кож­су­ча­сну те­хні­ку та за­со­би зв’яз­ку. На­вча­н­ня три­ва­ти­муть два ти­жні.

Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.