Джон КІРБІ,

ре­чник Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Крим є і зав­жди за­ли­ша­ти­ме­ться ча­сти­ною Укра­ї­ни. Ми не зби­ра­є­мо­ся до­зво­ли­ти, як ми вже го­во­ри­ли ба­га­то ра­зів до цьо­го, щоб кор­до­ни Єв­ро­пи пе­ре­ма­льо­ву­ва­лись під ду­лом пі­сто­ле­та. І що­до Кри­му, до­зволь­те ме­ні по­вто­ри­ти: ми за­су­джу­є­мо і за­кли­ка­є­мо до не­гай­но­го при­пи­не­н­ня ро­сій­ської оку­па­ції цьо­го пів­остро­ва. Сан­кції, пов’яза­ні з Кри­мом, за­ли­ша­ти­му­ться, до­ки три­ва­ти­ме оку­па­ція

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.