ННаа еек­коо--кку­ур­ро­оррт­тіі тта­аннц­цю­ю­ю­ют­тьь ввс­сіі!!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Алі­са АНТОНЕНКО

■ Суд­дів­ську ко­ман­ду очо­лить ві­до­мий май­стер тан­цю і хо­ре­о­граф Гри­го­рій Ча­пкіс. До про­гра­ми фестивалю вхо­дять: кон­кур­сні ви­сту­пи, від­ві­ду­ва­н­ня аква­пар­ку « Остров Со­кро­вищ», зйом­ка в тан­цю­валь­но­му ві­део, кон­церт зі­рок естра­ди, від­ві­ду­ва­н­ня дель­фі- на­рію «Оскар», май­стер-кла­си від чле­нів жу­рі. Кон­курс і га­ла­кон­церт від­бу­ду­ться на сце­ні та бо ру « Ла зур ная Ра ду га » , Ки­ри­лів­сько­го бу­дин­ку куль­ту­ри, а та­кож — у аква­пар­ку «Остров Со­кро­вищ».

ФО­ТО З САЙТА UFEST.IN.UA

ЧЛЕН ЖУ­РІ КОН­КУР­СУ РОДІОН ФАРХШАТОВ — СУ­ПЕР-ФІНАЛІСТ ТЕ­ЛЕ­ШОУ «ТАНЦЮЮТЬ ВСІ!» ДАСТЬ МАЙ­СТЕР-КЛАС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.