У Ріо від­кри­ли «сті­ну пе­ре­мир’я»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

1 СЕР­ПНЯ 2016 РО­КУ. РІО-ДЕ- ЖАНЕЙРО. В ОЛІМПІЙСЬКОМУ СЕЛИЩІ ВІДБУЛАСЯ ЦЕРЕ - МОНІЯ ВІДКРИТТЯ «СТІНИ ПЕ­РЕ­МИР’Я», У ЯКІЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ГОЛОВА МОК ТОМАС БАХ ТА ДИТЯ ЧИЙ ХОР, БІЛЬ ШІСТЬ УЧА­СНИ­КІВ ЯКО­ГО — БІЖЕНЦІ. НОВІТНЯ ТРАДИЦІЯ ВСТА НО - ВЛЮВАТИ «СТІ­НУ ПЕ­РЕ­МИР’Я» ТРИВАЄ З ЧА­СУ ОЛІМПІАДИ 2000 РО­КУ У СІДНЕЇ, А КОРІННЯМ СЯГАЄ У ГЛИБИНУ ТИСЯЧОЛІТЬ

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.