Су­бо­та. 01.55. Ріо. Че­ка­є­мо!

Укра­їн­ські вбо­лі­валь­ни­ки в со­цме­ре­жах роз­по­ча­ли фле­шмоб #UkraineYesWeCan на під­трим­ку національної олім­пій­ської збір­ної

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

сер­пня в бра­зиль­сько­му Ріо- де- Жа­ней­ро стар­ту­ють Олім­пій­ські ігри. Че­рез рі­зни­цю у ча­сі між Ріо та Ки­є­вом для Укра­ї­ни від­кри­т­тя Ігор свя­тко­вою це­ре­мо­ні­єю роз­по­чне­ться 6 сер­пня о 01.55. Трансляцію шоу- від­кри­т­тя, яке від­бу­ва­ти­ме­ться на одно­му з май­дан­чи­ків олім­пій­ських зма­гань — ста­діо­ні Ма­ра­ка­на, мо­жна бу­де по­ба­чи­ти в ефі­рі « UA: Пер­ший » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.