Лі­нас ЛІНКЯВІЧУС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ві­сім ро­ків то­му ро­сій­ська вій­на у Гру­зії по­вин­на бу­ла ста­ти уро­ком для сві­ту. Ане­ксія Ро­сі­єю Кри­му про­де­мон­стру­ва­ла, що цьо­го не від­бу­ло­ся. Сан­кції по­трі­бно про­дов­жу­ва­ти

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.