У Та­ї­лан­ді під­три­ма­ли за­про­по­но­ва­ну хун­тою кон­сти­ту­цію

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Біль­шість ви­бор­ців у Та­ї­лан­ді на ре­фе­рен­ду­мі в не­ді­лю під­три­ма­ла но­ву кон­сти­ту­цію, на­пи­са­ну вій­сько­вою хун­тою, яка мо­же по­си­ли­ти вла­ду вій­сько­вих. Кри­ти­ки на­пи­са­но­го вій­сько­ви­ми основ­но­го за­ко­ну ствер­джу­ють, що він — не­де­мо­кра­ти­чний і по­си­лить вплив ар­мії на всі сфе­ри жи­т­тя в кра­ї­ні. Зі сво­го бо­ку, вій­сько­ві обі­ця­ють, що но­ва кон­сти­ту­ція до­по­мо­же по­бо­ро­ти ко­ру­пцію, від якої по­тер­пає кра­ї­на.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.